Zateplení bytů TEK-THERM

Provádíme zateplování bytů - speciální technologií Tek-therm.
Používáme k tomu zateplovací stěrku a protiplísňovou úpravu vašeho bytu - jde o termoreflexní stěrku TEK - THERM
Prostě nepustí vaše zaplacené teplo pryč z budovy !!
Výrobek který vám výrazně ušetří peníze a starosti. Aplikuje se jednoduše na připravené stěny vašeho bytu buď nástřikem, nátěrem nebo stěrkou. Dá se přemalovat. Může se použít uvnitř i vně tj. třeba na problematicky řešenou fasádu - zde je účinek již nedostižný. Firma MAŘÍK - bytový servis se zabývá aplikací i maloprodejem Více o tomto výrobku, jehož jsme přímým pražským dodavatelem, se dovíte na stránkách výrobce www.tek-therm.cz.

Více tepla, žádná plíseň !

Cena výrobku je 360,-Kč/1 litr, včetně DPH za provedení interier, můžete si jej zakoupit v našem eshopu
Balení min. 5l.
Vydatnost cca 1litr na 2m2 při tloušťce vrstvy max.1mm.

Materiál  TEK-THERM disponuje schopností zvyšovat povrchovou teplotu stěny a touto cestou kladně ovlivňuje zejména tzv. tepelnou pohodu prostředí. Ta je vyjadřována jako součtová teplota teploty stěny a teploty vzduchu. Průměrnému člověku normálně oblečenému bude v místnosti příjemně teplo pokud zmiňovaná součtová teplota bude dosahovat minimálně 38°C, tzn., že pokud vzduch má teplotu  20°C, povrch stěny musí dosahovat alespoň 18°C, k tomu, aby se u člověka dostavil pocit tepelné pohody. Pokud má venkovní stěna teplotu 15 °C a méně, musíme zákonitě vzduch vytápět minimálně na 23 °C a více. S TEK-THERMem můžeme vzduch vytápět na nižší teplotu, neboť jsme zvýšili povrchovou teplotu stěny. Tím jsme docílili snížení topných nákladů, nebo výrazného zvýšení tepelné pohody v místnosti. Současně jsme získali antikondenzní a vysoce prodyšný povrch.
  Výše uvedené skutečnosti dokládá termovizní měření, které bylo prováděno na skleněné nádrži o rozměrech 25 cm (šířka) x 15 cm (výška) x 11 cm (hloubka). Nádrž byla naplněna kapalinou o uvedené teplotě, měřila se též teplota vzduchu v laboratoři. Polovina (rozděleno vertikálou) skleněné nádrže byla na povrchu opatřena termoizolační stěrkovou hmotou TEK-THERM interier v síle 1 mm, polovina byla ponechána beze změny. Z výsledků měření vyplývá schopnost materiálu TEK-THERM zvýšit povrchovou teplotu skleněné nádrže v závislosti na velikosti teplotního spádu, resp. zabránit prostupu tepla. Stejným způsobem funguje tato vlastnost v praxi, tzn. např. na chladné venkovní stěně, kde venkovní zdivo, do kterého proniká chlad z vnějšího prostředí,  funguje jako chladivo v pokusné nádrži.  
<